Darovanie krvi
- informácie


www.docolo.skDarovali ste už niekedy krv?

Ak nie, tak potom je najvyšší čas začať. Nie je to nič tažké. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých. Veď možno aj vy raz budete potrebovať nejaké to “deci” vzácnej červenej tekutiny, ktorú musel tiež niekto darovať. Tak prečo to teda neskúsiť?

Najbližší termín nášho darovania krvi je:

apríl 2015 na hematólogii v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Ak máte záujem o darovanie, alebo sa chcete dozvedieť viac informácií, napíšte na adresu:

» docolo@docolo.sk.


Rád by som daroval krv, ale ...

• ešte nikdy som nedaroval

Stačí prísť na ktorékoľvek Hematologicko-tranzfuziologické oddelenie (HTO) vo väčšine nemocníc v okresných mestách s občianskym preukazom a kartou poistenca, byť nalačno a všetko ostatné už vybavia za vás na mieste. Ak sa neviete odhodlať, poproste kamarátku alebo kamaráta, alebo využite niektorú z kampaní, ktoré organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) začiatkom roka, v lete a pred Vianocami. Tieto sú dotované sponzormi a máte možnosť vyhrať niektorú z cien.

• nie som plnoletý

Krv môže darovať každý človek, ktorý má viac ako 18 rokov a menej ako 60. Do 20 rokov veku a po 55 roku sa odporúča darovať krv dva razy ročne, medzitým môžu ženy darovať krv najviac trikrát ročne a muži štyrikrát za rok. Pre darovanie plazmy a jednotlivých druhov krviniek (špecializované odbery) platia iné pravidlá. Prvodarcom sa odoberá len krv klasickým sôsobom.

• nerobí mi dobre pohľad na krv

To nič, odber krvi sa robí tak, že je možné pozerať aj na druhú stranu ako je odberová súprava. Okrem toho v novom prostredí je viac vnemov, ktoré odpútajú vašu pozornosť, vrátane milého personálu a iných darcov.

• som veľmi chudá/chudý

Odber krvi sa robí u osôb vážiacich 50 kg a viac. Každý človek má 5 – 6 l krvi a odobraté množstvo tvorí malú časť, ktorá organizmu nechýba. U každého človeka sa objem odobratej krvi doplní do 24 h a krvinky v priebehu desiatky dní. Za tri mesiace sa v organizme človeka obnovia všetky zložky krvi, pretože každý deň časť krviniek a bielkovín v plazme sa rozpadne a taká istá časť vznikne znova. Je to bežný kolobeh obnovy organizmu, ktorý prebieha vo všetkých tkanivách.

• neviem akú mám krvnú skupinu

Zisťovanie krvnej skupiny sa robí v rámci vyšetrenia krvi pred prvým odberom. Potrebné sú všetky krvné skupiny, pretože aj chorí ľudia sú s rôznymi krvnými skupinami a v nemocniciach nikdy nevedia vopred, krv akej skupiny budú potrebovať.

• trpím chudokrvnosťou

Chudokrvnosť býva častejšia u dievčat a žien vzhľadom na pravidelné krvácanie, ale väčšinou je ľahko odstrániteľná podávaním prídavkov železa. Navštívte HTO okresnej nemocnice, kde vás vyšetria, dajú vám liek proti chudokrvnosti a objednajú vás na odber po určitom čase, až si organizmus vytvorí dostatok červených krviniek. Samotný odber krvi nevedie k chudokrvnosti, pretože sa odoberá najviac 450 ml. Takéto odobrané množstvo znáša organizmus každého človeka bez problémov. Je to overené na niekoľkých miliónoch odberov krvi a plazmy na svete každý rok.

• aktívne sa venujem športu

Aktívny šport je prejavom zdravia a preto športovci môžu darovať krv tak isto, ako nešportovci. Nie je vhodné darovať krv bezprostredne pred dôležitým pretekom, alebo pár dní po nadmernom telesnom výkone, ale aj ťažko pracujúci ľudia môžu darovať krv kedykoľvek. Športový duch by mal naviac podporovať darovanie krvi po prvýkrát ako spôsob prekonania samého seba, trémy a prípadných obáv z neznámeho. Dobrý pocit z prejavu ľudskosti všetko vynahradí.

• mávam časté angíny a prechladnutia

Počas akútneho zápalového ochorenia s teplotami a 6 týždňov po takomto ochorení sa neodporúča darovať krv. Podobné pravidlo platí aj po očkovaní proti nákazlivým chorobám.

• prekonal som operáciu

Po operácii môžete darovať krv za 6 – 12 mesiacov, pokiaľ ste neboli operovaní pre nádor, s výnimkou nezhubných nádorov. Za tento čas sa organizmus plne zotaví a ak ste potrebovali krv počas operácie, budete môcť splatiť pomyselný dlh neznámemu darcovi. Ak ste krv počas operácie nedostali, môžete darovať pre tých, čo budú počas operácie v horšej situácii.

• bol som už viackrát chorý

Z darovania krvi sú vylúčené osoby s ochorením srdca a ciev, pečene, po prekonaní tuberkulózy a vírusového zápalu pečene, z ťažkými formami alergie a ľudia trvale užívajúci lieky. Krv nemôžu darovať ľudia so zhubným nádorom a pohlavne prenášanými chorobami. Krv sa neodoberá ľuďom s rizikovými faktormi k AIDS.

• mám málo času

V súčasnosti sú odbery krvi organizované tak, že celý pobyt na HTO trvá približne 60 – 90 minút, vrátane vyšetrení pred odberom a záverečného občerstvenia. Ak si vopred telefonicky overíte, kedy býva menej darcov, môžete ušetriť ešte viac času. Tri hodiny za rok v porovnaní so zachráneným životom – nestrávite viac času zbytočnosťami?

• omdlievam

Častejšie omdlievajú mladí ľudia a muži, ale po odbere kolaps nehrozí. Krv sa odoberá poležiačky, ak počas odberu nahlásite vaše obavy, personál vás odprevadí do odpočívarne, kde si môžete niekoľko minút oddýchnuť na posteli a definitívne vás vzpruží občerstvenie. Ako prevencia pocitov na omdlievanie sa osvedčil zvýšený prívod tekutín v predvečer plánovaného odberu, napr. minerálky, nesladeného čaju, alebo čistej vody. V zahraničí občerstvenie nepodávajú preto aby sa darca najedol, ale aby zotrval pár minút po odbere na HTO a neponáhľal sa do práce.

• bojím sa infekcií

Používajú sa výlučne ihly na jedno použitie, ktoré sú robené tak, aby vpich bol takmer bezbolestný. Tento strach je neodôvodnený, pretože sú darci, ktorí darovali krv aj viac ako 300 krát a tiež mohli mať pred prvým odberom strach z pichnutia.

• nechce sa mi cestovať

Takmer vo všetkých okresných mestách sú HTO, alebo odberové centrá, takže darci krvi nemusia cestovať ďaleko. Ak skutočne nechcete strácať čas žiadnym cestovaním, môže prísť Mobilná odberová jednotka až do miesta bydliska alebo pracoviska. Informujte sa na najbližšom Sekretariáte SČK v okresnom meste.

• bojím sa oslabenia

Odber krvi a tréma pred prvým odberom sú veľmi miernym stresom, omnoho slabším ako zažívame denne na pracovisku alebo v cestnej premávke, ale u zdravého človeka pôsobia skôr povzbudzujúco než tlmivo. Dobrý pocit z humánneho činu vysoko preváži strach z oslabenia organizmu.

• užívam lieky

Pravidelné užívanie liekov nie je u darcu žiadúce s výnimkou hormonálnej antikoncepcie žien. Aj nepravidelné užívanie liekov proti bolesti, na upokojenie a iných treba pred odberom obmedziť aspoň na 24 hodín.

• nechcem sa nakaziť

Odberové súpravy sú len na jedno použitie a po odbere sa spaľujú, preto riziko akejkoľvek nákazy je technicky nemožné. Materiálne zabezpečenie odberov je na úrovni vyspelých krajín. Dokonca aj testovanie na prítomnosť vírusu spôsobujúceho AIDS bolo zavedené celoplošne takmer súčasne s krajinami EÚ.

• dával som krv, ale prestal som

Stačí znova zájsť na HTO, ktoré vás malo v evidencii, alebo s preukazom darcu sa prihlásiť podobne ako prvodarca kdekoľvek na Slovensku. Darca by nemal byť súčasne evidovaný na viacerých miestach. Ak darujete krv aspoň raz ročne, ste evidovaný ako trvalý darca, ak menej, počas dvoch rokov vás evidujú ako príležitostného darcu.

• po práci chodievam na pivo

Malé množstvá alkoholu neškodia, ale v predvečer odberu by ste mali zjesť len ľahkú večeru a piť viac tekutín. Z alkoholických nápojov len toľko, aby ste skoro ráno v deň odberu mohli s pokojným svedomím sadnúť za volant automobilu. V zásade by ste nemali deň pred odberom vypiť viac alkoholu, ako je v jednom pive, alebo v 2 dcl vína, alebo v 4 cl destilátu.

• neviem sa odhodlať

Poproste kamaráta, kamarátku, alebo niekoho, kto už krv daroval, aby vás pri prvom odbere sprevádzali, alebo sa telefonicky ohláste na Sekretariáte Územného spolku SČK v okresnom meste, kde vám povedia dátum organizovaného odberu.V kolektíve sa nebudete cítiť osamelý. Aj keď prídete na odber sám, bude sa vám ako prvodarcovi venovať personál HTO individuálne.

• nikto ma o krv neprosil

Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Jediný dar na svete, ktorý môže zachrániť život. Tento dar by mal vychádzať zo srdca darcu a z jeho vlastného spontánneho rozhodnutia. Tak ako všetky iné dary prináša radosť darcovi aj obdarovanému. Výnimočnosť spočíva v tom, že prijímateľ daru je obyčajne v krajnej núdzi a je darcovi neznámy. O tom, že pocit ľudskej spolupatričnosti je posilňovaný darovaním krvi svedčí fakt, že len málo ľudí daruje krv len raz. U väčšiny prvodarcov vznikne ten najkrajší návyk aký môže vzniknúť – návyk na humanitu.

Príprava na odber krvi:

deň pred odberom sa odporúča ľahká strava, ráno vypiť aspoň 0,5 l nealkoholických nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži. Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

Priebeh odberu krvi:

 • vyplnenie Dotazníka pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek,
 • zaevidovanie darcu v evidencii,
 • odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu (krvného farbiva), príp. orientačne krvnej skupiny,
 • lekárske vyšetrenie,
 • samotný odber krvi (čas odberu cca 7-10 min., objem odobratej krvi 400-500 ml).

Pri darovaní krvi sa darca nemôže nakaziť. Pri odbere sa používa výlučne jednorázový materiál.

Podľa Európskych direktív darcom krvi môže byť zdravý človek vo veku 18-60 rokov, s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg.

Trvalo nemôžete darovať krv v prípade:

 • pozitivity testov na AIDS (HIV), žltačku typu B alebo C a na syfilis,
 • návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog,
 • promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov,
 • poskytovania platených sexuálnych služieb,
 • nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov,
 • liečby poruchy zrážania krvi (napr. hemofílie) krvnými prípravkami.

Dočasne nemôžete darovať krv v prípade:

 • návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii,
 • kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch,
 • po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov,
 • po pobyte v oblastiach výskytu vtáčej chrípky za posledný 1 mesiac,
 • sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v dotazníku v bodoch 1 – 6 ),
 • po absolvovaní niektorých úkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch,
 • alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky,
 • užívania niektorých liekov.

Po odbere krvi odporúčame nahradiť stratu tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

Možné komplikácie pri alebo po odbere krvi:

Približne v 1-3 % odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabosti, závrate, nevoľnosti.

Neváhajte, práve na váš DAR čakajú odkázaní ľudia.

(... z brožúrky SČK a materiálov Národnej transfúznej služby SR)

[ prejsť hore, na začiatok tejto stránky ]